Oikopolut

YLVA

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosa

Toiminnanharjoittajien sähköinen raportointi

Ympäristöluvan- ja ilmoituksenvaraisten sekä rekisteröitävien toimintojen raportit toimitetaan sähköisesti YLVA-tietojärjestelmään aluehallinnon asiointipalvelussa:

YLVA-järjestelmän suojaustaso ja muut ominaisuudet eivät mahdollista salassa pidettävän tiedon hallintaa. Salassa pidettävät tiedot toimitetaan viranomaiselle muuta kautta. Toiminnan päästö- ja tarkkailutiedot sekä ympäristön laatutiedot eivät ole salassa pidettäviä tietoja Ympäristönsuojelulaki (527/2014).

Suosittelemme Google Chrome -, Microsoft Edge - tai Mozilla Firefox -selaimen käyttämistä.

Yhden liitetiedoston maksimikoko on 50 megatavua. Liitetiedoston nimen maksimipituus on 100 merkkiä. Sallittuja tiedostomuotoja ovat: .xls, .xlsx, .doc, .docx, .ppt, .pptx, .jpg, .jpeg, .pdf, .png, .gif, .txt. Tiedostoille suoritetaan virustarkistus.

Palvelu ei ole kaikilta osin mobiiliyhteensopiva.

Ohjeita YLVA-tietojärjestelmän käyttöön toiminnanharjoittajille

Ohjeiden päivitykset:


Jätelomakkeiden täyttöohjeet: 

  • Jätelomakkeiden täyttöohje toiminnanharjoittajille 20.12.2022_luonnos
  • Jätteenkäsittelijöiden YLVAn jätelomakkeiden täyttöohje 16.1.2023
  • YLVA-ohje jätevedenpuhdistamoiden toiminnanharjoittajille 17.1.2023

Turvetuottajien ohjeet: Turvetuotannon YLVAohje 13.1.2023


Jätelomakkeiden täyttöohjeen liitteiden 1-3 numeroinnit ovat muuttuneet aiemmasta, mutta muutoin liitteissä ei ole muutoksia. Jätelaitosten esimerkit päivitetään vuoden 2023 alkupuoliskolla, mutta esimerkkejä voi kuitenkin hyödyntää soveltuvin osin.  


YLVAn jätelomakkeiden täyttöohjeen lopullinen versio julkaistaan helmikuussa 2023. Muut toimialakohtaiset ohjeet julkaistaan vuoden 2023 aikana ja tähän tulee maininta, kun uusi ohje on julkaistu. 
 

Lisätietoja:

ylva@ely-keskus.fi

Päivitetty: 24.01.2023